austrálsky farmársky seriál

09. Our Home, Our Place (Náš domov, naše miesto)

Our Home, Our Place,
Here in this Valley,

This is our family,
Here in this Town

 

One Home, One Place
This is our Sanctuary,
This is our Life
Here on the land

 

My hearts in this land,

And this lands in my heart
And we'll never part

Till the sun has gone down
Through all the years,

Nothing has changed
Through Fire and Rain
We will fight for this land

(2x)

 

Our Home, Our Place,
Here in this Valley,

This is our family,
Here in this Town

 

One Home, One Place
This is our Sanctuary,
This is our Life
Here on the land

 

This is our Life
Here on the land

_____________________________________________________________________

Náš domov, naše miesto,
Tu v tomto údolí,

Toto je naša rodina,
Tu v tomto meste

 

Jeden domov, jedno miesto,
Toto je naše útočisko,
Toto je náš život
Tu na zemi

 

Moje srdce je v tejto zemi,

A táto zem je v mojom srdci
A my sa nikdy nerozdelíme

Kým slnko nezapadne
Za všetky tie roky,

Sa nič nezmenilo
Proti ohňu, či dažďu
Budeme bojovať za túto zem

(2x)

 

Náš domov, naše miesto,
Tu v tomto údolí,

Toto je naša rodina,
Tu v tomto meste

 

Jeden domov, jedno miesto,
Toto je naše útočisko,
Toto je náš život
Tu na zemi

 

Toto je náš život
Tu na zemi

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode