austrálsky farmársky seriál

07. I Wish The Past Was Different (Kiežby minulosť bola iná)

Today the past is like a dress
I put it on and see myself
So strange, just like stranger
but I recognize the face


Refrén: And oh, I wish the past was different
And oh, I wish it wasn't so
But in the end, because I'm here now
In the end, I think you know
I can't say it and you can't feel it
but I can not let it go

 

And oh, I wish the past was different
And oh, I wish it wasn't so

 

I am astonished by the difference
Fragile truth makes in our lives
And I´d grateful if I could be
but I can not face the lies

 

Refrén

 

And oh, I wish the past was different
And oh, I wish it wasn't so

________________________________________________

Dnes je minulosť ako šaty
Oblečiem si ju a vidím sa
Taká cudzia, tak ako cudzinec
ale spoznávam tú tvár


Refrén: A oh, kiežby minulosť bola iná
A oh, kiežby to tak nebolo
Ale na konci, lebo som tu teraz
Na konci, myslím, že vieš
Nemôžem to povedať a ty to nemôžeš cítiť
ale ja to nemôžem len tak nechať

 

A oh, kiežby minulosť bola iná
A oh, kiežby to tak nebolo

 

Bola som ohromená rozdielom
Krehká pravda tvorí naše životy
A bola by som vďačná ak by som mohla
ale nemôžem čeliť lžiam

 

Refrén

 

A oh, kiežby minulosť bola iná
A oh, kiežby to tak nebolo

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode