austrálsky farmársky seriál

02. You Believed (TY SI VERIL)

When do you see?

When do you really see?

What's real, what's true?

 

When do you know?

When do you really know?

What's waiting for you?

 

I never knew

That I'd been such a fool

 

Refrén: There are no words that i can say
To tell this story another way
To make it happy
Make it complete
Give it the ending it needs
You are gentle and you are brave
Shine that light back on me
And now i'm scared of losing you
You were the one who believed

 

The one who believed

 

And if you slip away
If it was in your eyes, but i didn't see

 

If i'd have known
I could have told you
That i'll wait here for you
But i never knew
oh i've been such a fool

 

Refrén


And in my heart i know
There was nothing i could show you
Nothing that could help me show you

 

Refrén

 

The one who believed (3x)

_________________________________________________

Kedy vidíš?

Kedy vážne vidíš?

Čo je skutočné, čo je pravdivé?

 

Kedy vieš?

Kedy vážne vieš?

Čo na teba čaká?

 

Nikdy som nevedela

Že som bola taký blázon

 

Refrén: Neexistujú slová, ktorými môžem povedať
Povedať tento príbeh inak
Urobiť ho šťastným
Urobiť ho kompletným
Dať mu koniec, ktorý potrebuje
Ty si nežný a statočný
Svieť tým svetlom opäť na mňa
A teraz sa bojím, že ťa stratím
Ty si bol jediný, ktorý veril

 

Jediný, ktorý veril

 

A ak odídeš?
Ak to bolo v tvojich očiach, ale ja som to nevidela?

 

Ak by som to vedela
Mohla som ti povedať
Že tu budem na teba čakať
Ale ja som nevedela
oh bola som taký blázon

 

Refrén


A vo svojom srdci viem
Že nebolo nič, ako by som ti to mohla ukázať
Nič, čo by pomohlo ti to ukázať

 

Refrén

 

Jediný, ktorý veril (3x)

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode