austrálsky farmársky seriál

03. It Had To Happen (MUSELO SA TO STAŤ)

Oh you make me tremble
And i can't control it
Can't control it any more
What's between us
Is as deep as sin
And strong as any force

 

Oh i'm hungry
I've been starving
Just to hold you close
We built our fences
And we pretended
That we were safe

Refrén: (But it) Had to happen
It had to happen
Don't deny that you feel what i feel
Here and now what we have is real
So don't deny it
This time

 

And though we both denied it
We have no choice
There was a moment in our lives
And we both knew it was the
Moment of truth so why did we lie?

 

Oh i'm hungry
I've been starving
To tell the truth
We built our fences
And we pretended
We were all alone

 

Refrén


And if i shiver
When you touch my hand
We will always remember
And if i tremble
When i hold you
We will always remember
This moment together
This feeling forever

 

It had to happen
Don't deny that you feel what i feel
Here and now what we have is real
So don't deny it
This time

____________________________________________________

Oh, rozochvievaš ma
A ja to nemôžem ovládať
Už to viac nemôžem ovládať
To, čo je medzi nami
Je také hlboké ako hriech
A silné ako nejaká sila

 

Oh, som hladná
Hladovala som
Len, aby som ťa udržala nablízku
Postavili sme si naše ploty
A predstierali sme
Že sme boli všetci v bezpečí

Refrén: (Ale to) Sa muselo stať
Muselo sa to stať
Nepoprieš, že cítiš, to čo cítim ja
Čo máme tu a teraz je skutočné
Tak to nepopieraj
Tentokrát

 

A hoci sme to obaja popierali
Nemali sme na výber
V našich životoch bol moment
A obaja sme vedeli, že to bol
Moment pravdy, tak prečo sme klamali?

 

Oh, som hladná
Hladovala som
Aby som povedala pravdu

Postavili sme si naše ploty
A predstierali sme
Že sme boli sami

 

Refrén


A ak sa roztrasiem
Keď sa dotkneš mojej ruky
Vždy si budeme pamätať
A ak sa rozochvejem
Keď ťa držím
Vždy si budeme pamätať
Tento moment spolu
Tento pocit navždy

 

Muselo sa to stať
Nepoprieš, že cítiš, to čo cítim ja
Čo máme tu a teraz je skutočné
Tak to nepopieraj
Tentokrát

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode