austrálsky farmársky seriál

05. Charlotte's Song (Charlottina pieseŇ)

This is your Home
and always will be
You take it with you
when you go
But we'll be here
And you belong

It's important that you know ...

 

Know we love you
Know you're precious
One day soon you'll understand
Not today and not tomorrow
But you will know, you'll know in time

 

You'll understand

 

Go with our blessing
Hurry back
There'll be such joy when you return
Yes we'll be here,
we'll always love you,
that's all you need to know

 

Yes, we love you,
hold the feeling
When you have the words to say
You'll understand,
before tomorrow,
that this had to be the way

 

You'll understand

_____________________________________________________________

Toto je tvoj domov
A vždy bude
Berieš si ho sebou
Keď odchádzaš
Ale my tu budeme
A ty tu patríš

Je dôležité, aby si to vedela ...

 

Vieš, že ťa milujeme
Vieš, že si zlatíčko
Jedného dňa to pochopíš
Nie dnes, ani zajtra
Ale budeš vedieť, budeš vedieť, keď nadíde čas

 

Ty to pochopíš

 

Choď s našim požehnaním
Rýchlo sa vráť späť
Bude to taká radosť, keď sa vrátiš
Áno, my tu budeme
Vždy ťa milujeme
To je všetko, čo potrebuješ vedieť

 

Áno, my ťa milujeme
Pamätaj si ten pocit
Keď budeš mať veľa otázok
Ty to pochopíš
Pred zajtrajškom
Že to tak muselo byť

 

Ty to pochopíš

 

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode