austrálsky farmársky seriál

06. One True Thing (JEDINÁ PRAVDIVÁ VEC)

One true thing
Is all I know
That when it´s time
For you to go
You don´t choose
It chooses you

 

Oh, one true thing
Is all I have
One true thing
Is all I own
One true thing
There´s nothing else


Refrén: And in the end
What do we have?
We have each other
That´s enough
I´ve made mistakes
I know that´s true
I´m okay because of you
That one thing´s true

 

We were strangers
You and me
We couldn´t talk
I couldn´t see
How much you cared
And I did too

 

One true thing
That hasn´t changed
You reached out
And took me in
You changed my life
You changed my world

 

Refrén

_________________________________________________________

Jediná pravdivá vec
Je všetko, čo viem
Keď je čas
Aby si odišiel
Ty si nevyberáš
Ono si to vyberie teba

 

Oh, jediná pravdivá vec
Je všetko, čo mám
Jediná pravdivá vec
Je všetko, čo vlastním
Jediná pravdivá vec
Nič iné nie je


Refrén: A na konci
Čo máme?
Máme jeden druhého
To je dosť
Urobila som chyby
Viem, že je to pravda
Som OK kvôli tebe
Tá jediná vec je pravdivá

 

Boli sme cudzinci
Ty a ja
Nemohli sme sa rozprávať
Nevideli sme
Ako veľmi ti záležalo
A mne tiež

 

Jediná pravdivá vec
Ktorá sa nezminila
Načiahol si sa
A vzal si ma k sebe
Zmenil si môj život
Zmenil si môj svet

 

Refrén

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode