austrálsky farmársky seriál

09. The Siren's Song (Pieseň sirény)

In the shadow
Of the moment
Is the truth
Of light and dark;
Try to touch
What lies between them
But you'll never leave a mark

In the stillness
In the silence
When it's finished
When it's gone
Something echoes,
Something whispers
Tries to speak when you're alone

You can hold
That darkness from you
If the will
Is very strong
But what whisper
Always haunts you
Can not change that Siren's song

It seems simple
Simple choices
Black and white
But it's hard
To face the shadow
That's the fear that walks the night

You can hold
That darkness from you
If the will
Is very strong
But that whisper
Always haunts you
Can not change the Siren's song

Lonely people
Search for answers -
What to change
What they can't have;
Try to hurry
On the moment
When at last they learn to live

If you turn
To face the shadow -
Touch the mist
The mystery
You will find
It has no power
Then at last you will free

You can hold
That darkness from you
If the will
It's very strong
You can hold
That darkness from you
If the will
is very strong

___________________________________________________________________________________________

V temne
tejto chvíle
Je pravda
O svetle a tme
;
Skús sa dotknúť toho,
čo leží medzi nimi
Ale nikdy nezanecháš stopu

V pokoji
V tichu
Keď je všetkému koniec
Keď je všetko preč
Niečo sa ozve
Niečo zašepká
Snaží sa ti prihovoriť, keď si sám

Môžeš od seba
oddialiť tú temnotu
Keď je vôľa
veľmi silná
Ale ten šepot
Ťa vždy sužuje
Nemôžeš zmeniť pieseň sirény

Vyzerá to jednoducho
Jednoduché voľby
Čierna a biela
Ale je také ťažké
postaviť sa tvárou temnu
To je ten strach, ktorý prináša noc

Môžeš od seba
oddialiť tú temnotu
Keď je vôľa
veľmi silná
Ale ten šepot
Ťa vždy sužuje
Nemôžeš zmeniť pieseň sirény

Osamelí ľudia
Hľadajú odpovede -
Čo zmeniť
Čo nemôžu mať;
Snažia sa urýchliť
chvíle
Keď sa aspoň snažia naučiť žiť

Keď sa otočíš
Aby si sa postavil tvárou temnu
Dotkneš sa hmly
Záhady
Zistíš,
Keď už nebudeš mať silu,
Že si konečne slobodný

Môžeš od seba
oddialiť tú temnotu
Keď je vôľa
veľmi silná
Môžeš od seba
oddialiť tú temnotu
Keď je vôľa
veľmi silná

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode