austrálsky farmársky seriál

05. Love You, Hate You (Milujem ťa, nenávidím ťa)

Think you want me?

Won't go there

But you -

Need me, need me now?

 

Think I want you?

Can't be sure

You can -

Touch me, touch me, touch me now

Touch me....

 

Hate you, love you, want you

and I need you

It's not easy

It makes me cry

Need you, want you, hate you

love you, need you, want you

Gotta go, say goodbye.....

Say goodbye

 

Think you know me?

But you don't

Can you -

Show me, show me how?

 

Think you're hot

No you're not

You can -

Love me, love me, love me now

Love me.....

 

Hate you, love you, want you

and I need you

It's not easy

Makes me cry

Need you, want you, hate you, love you

Gotta go, say goodbye.....

 

Hate you, love you, want you

and I need you

It's not easy

Makes me cry

Need you, want you, hate you, love you

Gotta go, say goodbye......

______________________________________________________________________________________________

Myslíš si, že ma chceš?

Nepôjdem tam

Ale –

Potrebuješ ma, potrebuješ ma teraz?

 

Myslíš si, že ťa chcem?

Nemôžeš si byť istý

Môžeš –

sa ma dotknúť, dotkni sa ma, dotkni sa ma

Dotkni sa ma....

 

Nenávidím ťa, milujem ťa, chcem ťa

A potrebujem ťa

Nie je to ľahké

Rozplakáva ma to

Potrebujem ťa, chcem ťa, nenávidím ťa

Milujem ťa, potrebujem ťa, chcem ťa

Musím odísť, povedz zbohom....

Povedz zbohom

 

Myslíš si, že ma poznáš?

Ale mýliš sa

Môžeš –

mi ukázať, ukázať mi ako?

 

Myslíš si, že si frajer

Ale nie si

Môžeš –

ma milovať, miluj ma, miluj ma

Miluj ma...

 

Nenávidím ťa, milujem ťa, chcem ťa

A potrebujem ťa

Nie je to ľahké

Rozplakáva ma to

Potrebujem ťa, chcem ťa, nenávidím ťa, milujem ťa 

Musím odísť, povedz zbohom....

 

Nenávidím ťa, milujem ťa, chcem ťa

A potrebujem ťa

Nie je to ľahké

Rozplakáva ma to

Potrebujem ťa, chcem ťa, nenávidím ťa, milujem ťa

Musím odísť, povedz zbohom....

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode