austrálsky farmársky seriál

03. Never Enough (Nikdy dosť)

There was never time enough

I can't breath

It's too hard to think of love

I can't breath, I can't breath

 

Can't let my words betray

I won't talk, I won't talk

Words will never be the way

I won't talk, won't talk

 

Many fears, many dreams

Many roads out there

Hide the pain behind the smile

Behind the tears

 

You burn like fire

Burn like ice

Your heart tears, your heart tears

You be strong and hold it in

But your heart still cares

 

Many fears and many dreams

Many roads out there

Hide the pain behind the smile

Behind the tears

 

Many fears and many dreams

Many roads out there

Hide the pain behind the smile

Till there are no more tears

 

There was never time enough

I can't breath

It's too hard to think of love

I can't breath, I can't breath

 

Many fears and many dreams

Many roads out there

Hide the pain behind the smile

Behind the tears

 

Many fears and many dreams

Many roads out there

Hide the pain behind the smile

Till there are no more tears

 

There was never time enough.....

___________________________________________________________________________

Nikdy nebolo dosť času

A ja nemôžem dýchať

Je príliš ťažké myslieť na lásku

Nemôžem dýchať, nemôžem dýchať

 

Nemôžem zo seba dostať slová

Nebudem rozprávať, nebudem

Slová nikdy nebudú tým pravým

Nebudem rozprávať, nebudem

 

Je veľa strachu a snov

A plno ciest na svete

Skry bolesť za úsmev

Za slzy

 

Horíš ako oheň

Ja horím ako ľad

Tvoje srdce plače, tvoje srdce plače

Budeš silný a udržíš to v sebe

Ale tvoje srdce to cíti

 

Je veľa strachu a snov

A plno ciest na svete

Skry bolesť za úsmev

Za slzy

Je veľa strachu a snov

A plno ciest na svete

Skry bolesť za úsmev

Až pokiaľ nezmiznú všetky slzy

 

Nikdy nebolo dosť času

A ja nemôžem dýchať

Je také ťažké myslieť na lásku

Nemôžem dýchať, nemôžem dýchať.

 

Je veľa strachu a snov

A plno ciest na svete

Skry bolesť za úsmev

Za slzy

 

Je veľa strachu a snov

A plno ciest na svete

Skry bolesť za úsmev

Až pokiaľ nezmiznú všetky slzy

 

Nikdy nebolo dosť času...

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode