austrálsky farmársky seriál

02. Common Ground (Spoločná viera)

Common ground, find commmon ground

Keep on looking, til it's found

Got one chance, that's what they say

They're all wrong cos there are many ways

 

Got to want it

Got to know

And nothing's just as it seems

It's not easy

It's a long, long road to find your dream

 

Nothing certain, that's so tough

Nothing easy, yeah that rough

Walk towards it or let it go?

Speak the words, the words you know

 

Got to want it

Got to know

And nothing's just as it seems

It's not easy

It's a long, long road to find your dream

 

Common ground, find common ground

It is out there, it can be found

Many chances, many different ways

Common ground, the road is laid

 

But you....

Got to want it

Got to know

And nothing's just as it seems

It's not easy

It's a long, long road

A long, long road

It's a long, long road to find your dream

__________________________________________________________________________

Spoločná viera, nájdi spoločnú vieru

Hľadaj, pokiaľ nenájdeš

Hovoria, že máš jednu šancu

Ale všetci sa mýlia, pretože je veľa spôsobov

 

Túžiš po tom

Chceš to poznať

A nič nie je také ako sa zdá

Nie je to ľahké

Je to dlhá, dlhá cesta za hľadaním svojho sna

 

Nič nie je isté, a to je zložité

Nič nie je ľahké, a to je drsné

Pôjdeš za tým, alebo to necháš ísť?

Povedz slová, slová, ktoré poznáš

 

Túžiš po tom

Chceš to poznať

A nič nie je také ako sa zdá

Nie je to ľahké

Je to dlhá, dlhá cesta za hľadaním svojho sna

 

Spoločná viera, nájdi spoločnú vieru

Je niekde vonku, je možné ju nájsť

Mnoho nádejí, mnoho iných spôsobov

Spoločná viera, cesta je pripravená

 

Ale ty…

Môžeš to chcieť,

Máš nádej to poznať,

A nič nie je také ako sa zdá,

Nie je to ľahké

Je to dlhá, dlhá cesta

Dlhá, dlhá cesta

Je to dlhá, dlhá cesta, pokiaľ nájdeš svoj sen

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode