austrálsky farmársky seriál

06. Too Young (Príliš mladá)

Whatever I do
Wherever I go
The past goes with me
A little bit sad
A little regret
The pain stays with me

What should I do?
I think that I know -
Forgive and forget and let go

Was I too young?
Did I act badly
Can I learn to forgive
Myself completely?
Was I too young
Did I make a mistake
Can I learn to forgive
myself completely
What should I do...

Whatever I say
Whatever I think
I'll always wonder
Did I do the right thing
Would I do it again
Could I do any better?

What should I do?
I think that I know -
Forgive and forget and let go

Was I too young?
Did I act badly
Can I learn to forgive
Myself completely?
Was I too young
Did I make a mistake
Can I learn to forgive
myself completely
What should I do...

If only I hadn't said what I said
If only I hadn't done what I did
And I don't want to face the past
again and again
I don't need any more pain

Was I too young?
Did I act badly
Can I learn to forgive
Myself completely?
Was I too young
Did I make a mistake
Can I learn to forgive
myself completely
What should I do...

Was I too young?
Did I act badly
Can I learn to forgive
Myself completely?
Was I too young
Did I make a mistake
Can I learn to forgive
myself completely
What should I do...

________________________________________________________________________________________________

Čokoľvek robím
Kamkoľvek idem
Minulosť ide so mnou
Trochu smútku
Trochu sklamania
Bolesť ostáva so mnou

Čo by som mala urobiť?
Myslím, že viem
Odpustiť a zabúdnúť a nechať ísť

Bola som príliš mladá?
Zachovala som sa zle
Dokážem sa naučiť úplne
odpustiť sebe samej?
Bola som príliš mladá?
Urobila som chybu?
Dokážem sa naučiť úplne
odpustiť sebe samej?
Čo by som mala urobiť...

Čokoľvek hovorím
Čokoľvek si myslím
Vždy budem pochybovať
Urobila som správnu vec?
Urobila by som to znova?
Mohla by som urobiť niečo lepšie?

Čo by som mala urobiť?
Myslím, že viem
Odpustiť a zabúdnúť a nechať ísť

Bola som príliš mladá?
Zachovala som sa zle
Dokážem sa naučiť úplne
odpustiť sebe samej?
Bola som príliš mladá?
Urobila som chybu?
Dokážem sa naučiť úplne
odpustiť sebe samej?
Čo by som mala urobiť...

Keby som len nebola povedala to, čo som povedala
Keby som len neurobila to, čo som urobila
A nechcem sa vracať k minulosti
znova a znova
Nepotrebujem viac bolesti

Bola som príliš mladá?
Zachovala som sa zle
Dokážem sa naučiť úplne
odpustiť sebe samej?
Bola som príliš mladá?
Urobila som chybu?
Dokážem sa naučiť úplne
odpustiť sebe samej?
Čo by som mala urobiť...

Bola som príliš mladá?
Zachovala som sa zle
Dokážem sa naučiť úplne
odpustiť sebe samej?
Bola som príliš mladá?
Urobila som chybu?
Dokážem sa naučiť úplne
odpustiť sebe samej?
Čo by som mala urobiť...

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode