austrálsky farmársky seriál

12. Gentle Gentle (Life Of Your Life) [Nežne, láskavo (život z tvojho života)]

Gentle, gentle

Sing to your child

Your companion for such a long, long time

Beneath your heart

Her heart beats strong

Life of your life

Is safe in your arms

 

Oh touch her face

You gave her form

Child of this earth, child of this sky

You are her voice

She has your eyes

This is her gift

The thread of life

 

Oh give her grace

And give her peace

Let her be strong, let her be kind

She is your soul

And you are her strength

Bless her and guide her

All of her life

 

Gentle, gentle

Sing to your child

Your companion for such a long, long time

Beneath your heart

Her heart beats strong

Life of your life

Is safe in your arms

_________________________________________________________________________________________

Nežne, láskavo

Spievaj svojmu dieťaťu

Svojmu spoločníkovi na dlhý, dlhý čas

Pod tvojím srdcom

Jej srdce silne búcha

Život z tvojho života

Je v tvojom náručí v bezpečí

 

Óh, dotkni sa jej tváre

Ty si jej dala tvar

Dieťa tejto zeme, dieťa tejto oblohy

Ty si jej hlas

Ona má tvoje oči

Toto je jej dar

Niť života

 

Óh, buď k nej dobrá

A daj jej mier

Umožni jej byť silná a milá

Ona je tvoja duša

A ty si jej sila

Požehnaj ju  a veď ju

Po celý jej život

 

Nežne, láskavo

Spievaj svojmu dieťaťu

Svojmu spoločníkovi na dlhý, dlhý čas

Pod tvojím srdcom

Jej srdce silne búcha

Život z tvojho života

Je v bezpečí v tvojích rukách

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode