austrálsky farmársky seriál

05. Sometimes (Niekedy)

Sometimes at the edge of sight
Something moves which isn't there
You turn to look but its gone, it's gone
Was it ever really there
Yet it touches you
Softly touches you
And then begins again 

That scent of roses
The sound of sea
A breath of wind on your face

They take you back
They take you there
To that place long ago
And you want so much
To hear those words
To feel that touch

But you can't go back
No you can't go back 

Living in the moment
Is dangerous and blind
But if you look back, too many times
The shapes distort, and unwind 

But they touched you
Softly touched you
And then it begins again

That scent of roses
The sound of the sea
A breath of wind on your face

They take you back
They take you there
To that place long ago
And you want so much
To hear those words
To feel that touch

But you can't go back
No you can't go back

Somtimes ...

___________________________________________________________________________________________

Niekedy na hranici toho čo vidíme
Pohne sa niečo, čo tam nie je
Otočíš sa pozrieť sa, ale už to zmizlo
Bolo to vôbec niekedy tam
Predsa však sa ťa to dotýka
Jemne dotýka
A začína znovu

Vôňa ruží
Zvuk mora
A dych vetra na tvojej tvári

Ťahajú ťa späť
Ťahajú ťa tam
Na to dávne miesto
A ty tak veľmi chceš
Počuť tie slová
Cítiť ten dotyk

Ale nemôžeš sa vrátiť
Nie, cesty späť niet.

Žiť pre jednu chvíľu
Je nebezpečné a slepé
Ale keď sa obzrieš späť, príliš veľa krát
Tvary sa skresľujú a rozmotávajú 

Ale dotkli sa ťa
Jemne sa ťa dotkli
A začína to znovu

Vôňa ruží
Zvuk mora
A dych vetra na tvojej tvári

Ťahajú ťa späť
Ťahajú ťa tam
Na to dávne miesto
A ty tak veľmi chceš
Počuť tie slová
Cítiť ten dotyk

Ale nemôžeš sa vrátiť
Nie, cesty späť niet.

Niekedy...

(c) 2008 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode